محدوده بندی جزئی آزمون‌های تابستان ۹۹ گزینه ۲ ویژه داوطلبان ۱۴۰۰

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی زمان ثبت‌نام پذیرش در دوره‌های کاردانی و کارشناسی…

محـورهای آمـوزش عالی پس از کرونا اعلام شد

محـورهای تمـرکز راهبــری آمـوزش-یادگیـری در دانشـگاه ها و مؤسسه های آمـوزش عالی پس از وضعیت فوق…

خوش آمدید

وبسایت مرکز مشاوره تخصصی تحصیلی و تربیتی تیزهوشان بدون وابستگی به هیچ سازمان و دستگاه دولتی…